Sonische ‘Land Art’

Sonische Land Art

Bomendag Eik en Berk

13 mei 2023 11-15.00 uur, Raalte – het natuurlijk huus

We zingen ‘met en over en voor de natuur’. We gaan onderzoeken welke klank er in bomen zit. Daarvoor gaan we twee boomsoorten muzikaal onderzoeken: de eik en de berk.
Dit doen we door bij de boom te gaan waarnemen daarbij geholpen door steeds een kleine onderzoeksvraag. We komen bij elkaar terug om uit te wisselen wat we opgemerkt hebben. Op deze manier wordt helder welk deel van onze waarneming eigen is aan de boom, op welk gebied deze ons beroert. En welk deel onze persoonlijke kleuring van de waarneming is, en iets zegt over onszelf.
Vervolgens gaan we zingen. We laten ons hierbij sturen door de boom. De boom zal op de ene klank meer resoneren dan op de andere. Ook op bepaalde toonhoogtes of melodielijnen. Als we de tijd nemen, blijkt ieder dit te kunnen weergeven met de stem. En ook mooi is het om naar elkaar en daarmee naar de boom te luisteren.
De bijeenkomst beginnen we en sluiten we af met een sfeervol lied.
Kosten: waardebepaling achteraf
Aanmelden: info@hetnatuurlijkhuus.nlVoor overige informatie bel Agnes Heethaar 06-42871486

Bomendag 4 juni 2023 in Overlangbroek

‘Music of the plants’ is muziek die klinkt als je het elektromagnetisch veld van planten omzet in klanken. via de Bamboo speler kunnen we al beluisteren welke muziek er in bomen en planten verscholen is. (Interesse?  Hier  te koop). In Italie is een groep mensen hier ver mee in onderzoek. Door de elektromagnetische informatie vanaf het blad op te vangen en om te zetten in klanktrilling, hoor je dat een muziek klank uitzendt.

In deze cursus Land Art werken we van binnenuit. We gaan naar de boomsoort toe die we willen leren kennen. We gaan daar waarnemen, hoe werkt de boom op me, waar merk ik dat aan.

Elke keer wisselen we dit uit in rondes. Zo leer je onderscheiden wat jouw interpretatie is, en wat het eigene van de boom is. Dan gaan we uitproberen op welke klanken de boomstam sterk resoneert. Zowel klinkers, medeklinkers, toonhoogtes, melodische bewegingen.

We werken met de linde. Er zijn deze dag verschillende deelnemers die nieuw zijn, zij werken met de leilinde en de wilg. De lindes hebben prachtige muziek in zich. De wilg heeft veel invloed op de omgeving wanneer je er op zingt. Deelnemers die vaker geweest zijn, kunnen kiezen uit andere boomsoorten, zoals es, eik, populier, beuk.

Op deze manier gaat er muziek klinken die het eigene van de boom laat zingen.

Muziektherapeuten kunnen bij de NVvMT accreditatie aanvragen als nascholing. Dit is de nieuwe procedure. Deze cursus werd tot nu toe geaccrediteerd als nascholing.

Bomendag 19 maart 2022

Op deze dag gaan we naar buiten om te leren waarnemen bij de bomen. Eerst wat de boom fysiek voor werking op ons heeft. Dit is per boomsoort verschillend. Daarna beluisteren we op welke klanken en muzikale elementen (klinkers, medeklinkers, melodielijnen) deze boomsoort resoneert. Van daaruit werken we naar een improvisatie. We zingen eerst alleen, later in duetten en wisselzang.

We werken met de linde. Er zijn deze dag verschillende deelnemers die nieuw zijn, zij werken met de leilinde en de wilg. De lindes hebben prachtige muziek in zich. De wilg heeft veel invloed op de omgeving wanneer je er op zingt. Deelnemers die vaker geweest zijn, kunnen kiezen uit andere boomsoorten, zoals es, eik, populier, beuk.

Deze cursus valt rond de equinox wanneer dag en nacht even lang zijn. We beginnen in de middag, zodat we ook de schemer mee kunnen nemen. De wilg klinkt prachtig door in de schemering.

Locatie Overlangbroek. Tijd 14.30 uur, inloop 14.00 uur, tot 19.30 uur. Inclusief warme maaltijd, koffie, thee.

Kosten 68 Euro

Muziektherapeuten kunnen bij de NVvMT accreditatie aanvragen als nascholing. Dit is de nieuwe procedure. Deze cursus wordt geaccrediteerd als nascholing.

Aanmelden via info@zingjeleven.nl of 0343 785562

 

Improviseren met bomen: eik, beuk, kweepeer

zondag 7 november 2021

Drie boomsoorten die alle drie een bepaalde connectie met RUST hebben. Wel op verschillende manier.

Op deze dag gaan we naar een groepje eiken en zoeken daar de klank die het meest past hierbij. We vergelijken deze met het beukenbosje ernaast. Steeds krijg je een waarnemingsopdracht en wisselen we uit, tot we de muziek gevonden hebben die past bij jou in contact met deze boomsoort. Door de uitwisseling merk je wat eigen is aan de boom en welke waarneming bij jou hoort.

Later op de dag gaan we nar de kweepeer. Daar eindigt het programma met een improvisatie.

 

Programma:

9.00 uur inloop. Dan na een korte kennismaking en inzingen, gaan we naar het eikenbosje en het beukenbosje. Later de kweepeer. De dag is verzorgd met warme lunch en lekkers dus je hoeft niets mee te nemen.

Locatie Overlangbroek. Tijd 9.30-14.30 uur

Kosten 68 Euro

Bij de NVKT is deze cursus voor muziektherapeuten geaccrediteerd met 5 punten, en bij het vakregister als beroepsgerelateerde scholing.

Aanmelden via info@zingjeleven.nl of 0343 785562

zondag 30 mei 10-15 uur

Deze dag staat in het teken van de es. Een bijzondere boom, in oude verhalen ook genoemd de zonneboom en de levensboom. Ook genoemd de boom van de zondag. Veel oude heilige bomen zijn essen.

Wij gaan deze dag van onze eigen waarnemingen uit. Dat komt bij de meeste mensen binnen via fysieke reacties in het lichaam, bij andere mensen via beelden, een opkomende zin of opkomende klank.

We beginnen de ochtend met oefeningen met de vormen van klinkers.. Dan gaan we naar buiten om waar te nemen bij de es. Dit wisselen we af met  uitwisselingsrondes. Daardoor kun je beter onderscheiden welke waarnemingen of interpretaties bij jouzelf horen en welke aspecten hiervan specifiek bij de boom horen. Daarna terug naar de boom om waar te nemen op welke klanken de boom het meest resoneert, en dit weer uitwisselen met elkaar en elkaar laten horen. Daaruit ontstaan verrassende improvisaties.

Daarna gaan we naar de oude essen hakhout bossen (op wandelafstand) De stobben waarop dit essenhout groeit, zijn tussen de 100 en 200 jaar oud. De sfeer in deze bossen is heel bijzonder. In dit bos gaan we groepsimprovisaties doen.

De dag is volledig verzorgd met biologisch en vegetarisch eten en drinken. De cursus is op zondag 30 mei van 10.00 tot 15.00 uur in Overlangbroek, inloop met koffie/thee/lekkers is 9.30 uur.

Prijs 68 Euro. Aanmelden bij info@zingjeleven.nl

Bij de NVKT is deze cursus voor muziektherapeuten geaccrediteerd met 5 punten, en bij het vakregister als beroepsgerelateerde scholing.

 

Bomen-improvisatiemiddag en avond

zaterdag 27 maart  en 24 april 2021

In de periode van pasen 2020 vielen alle concerten weg. Met mijn collega Lea Zantinge ben ik in die tijd vaker gaan repeteren. Wij improviseren samen op zelfgesneden houten instrumenten en op metalen instrumenten, door Manfred Bleffert, Dick Verbeeck of door onszelf gesmeed.

Omdat het mooi weer was, gingen we buiten improviseren. En doordat we al ervaring hadden met de verschillende houtsoorten, begonnen we bij bomen in de omgeving waarnemingsoefeningen te doen. We ontdekten dat elke boom een eigen klank, of melodie of klinker of medeklinkers in zich draagt. Dat is eenvoudig te ontdekken, je hoeft niets bijzonders te kunnen alleen maar nieuwsgierig te zijn. Hierbij waren we mede geinspireerd door de manier waarop de Saami in Noord-Scandinavie hun omgeving bezingen. Ze zitten meditatief voor iets – een vuur, dier, water, boom – en zetten wat ze waarnemen om in klank. Daarmee zingen ze over en voor datgene dat ze voor zich hebben.

Het is prachtig en bijzonder verrassend welke improvisaties ontstaan, geïnspireerd vanuit de boom zelf. Als je eenmaal de juiste toon/klinker/energie gevonden hebt, dan gaat de hele boom mee-resoneren en krijg je een vergroting van de klank. Dat is wonderbaarlijk om te ervaren. Daarna kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar die boomsoort.

Werkgroep boomklank
De bomencursus van 14 februari was erg inspirerend. De verschillende deelnemers brachten allen hun eigen expertise in en werkwijze in het contact maken en vinden van de toon van de boom. Diezelfde avond ontstond de werkgroep boomklank: www.boomklank.nl met mailadres info@boomklank.nl  Op deze website bundelen we onze activiteiten die aan bomen gerelateerd zijn.

In maart gaan we verder met de wilg, nu wat verder het muzikale in. We zoeken contact, de juiste klanken en gaan in twee-  en drietallen over en weer zingen over het grote weiland.

De populier is familie van de wilg, maar geeft heel andere klank en vooral andere melodieuze beweging. Bij de populier gaan we na het vinden van de juiste klinkers en medeklinkers, werken in tweetallen en daarna in een kring  met een of een paar mensen in het midden die improviseren, waarbij we steeds wisselen.

Dit is het programma van de middag en avond
tussen 14.30 en 15.00 uur inloop met thee en taart
15.00 kennismaking
inzingen en medeklinkeroefeningen
15.45 uur naar buiten, populieren opzoeken
waarnemen, uitwisselen en klinkers/medeklinkers vinden
16.30 improvisatie bij de populier met bourdon en melodie
17.30 eten (vegetarische stoof, soep en salade)
18.30 naar de wilg
waarnemen en klanken uitproberen
19.00 uur Ruimtelijke duetten en terzetten in de schemer bij de wilgen, luisteraars rondom in het weiland
19.45 afsluitende improvisatie op en om de populier in de laatste schemering, met de hele groep, in wisselbeurten op elkaar aansluitend met binnen en buitenkring
20.15 uur einde

Praktisch
We zijn hartelijk welkom op een prachtige locatie in Overlangbroek. Grote binnenruimte voor de ochtendoefeningen, en weidsheid en rust bij het werk buiten. We kunnen het vervoer er naartoe als gewenst samen regelen.

Zorg voor warme kleren, bijvoorbeeld een wollen laag onder je broek, beenwarmers, muts, handschoenen! En bij regen een regenpak.

We gaan genieten van het goede leven met goed (biologisch) eten en warm drinken. Je hoeft dus niets mee te nemen aan eten of drinken.

Accreditatie voor muziektherapeuten
Voor muziektherapeuten is deze cursus geaccrediteerd door de NVKT met 5 punten  AM nummer 2021-0038
Door het vakregister is deze cursus geaccrediteerd als beroepsgerelateerde cursus.

Aanmelding
De prijs is 68 Euro. Dat is een reële prijs voor wat we doen. Tegelijkertijd hoeft geld geen reden te zijn om het te laten. Als deze prijs voor je te hoog is, neem dan even contact met ons op over wat je wel betalen kunt. Aanmelden bij info@zingjeleven.nl 0343 785562. Laat ook weten als je mee wilt rijden.