Kinderkoor

Inge van Keulen - zingjeleven - kinderkoor

 

Voor kinderen zijn er verschillende koren om in te zingen in de regio:

Zangschool Utrecht, dependance Driebergen

Goed nieuws, in Driebergen start een kinderkoor in september 2020 op maandagmiddagen in de Cultuurhoek. Dit koor is een dependance van Zangschool Utrecht. Zij staan al 20 jaar garant voor kwaliteit in kinderzang.

Kinderen vanaf 4 jaar kunnen terecht in de kabouterklas.  In deze klas is veel aandacht voor het spelend verkennen van de eigen stem. We doen dit door middel van adem-, intonatie- en articulatie-spelletjes. Er wordt veel gelopen, gesprongen en gedanst.
De kinderen uit groep 3 en 4 (klas 1 en 2) van de basisschool zingen in de basisklas. Spelenderwijs wordt er een begin gemaakt met noten leren lezen. Beweging en fantasie zijn een belangrijk lesonderdeel. Kinderen die van een uitdaging houden mogen al in het lesboek Musica beginnen, de lesmethode die ontwikkeld is door de zangschool.
Kinderen vanaf groep 5 zingen in de jeugdklas. Vind je het leuk om met andere kinderen te zingen? En lijkt het je leuk om meerstemmig te zingen? Dan ben je welkom bij de jeugdklas. Je krijgt zangles, solfègeles (van blad leren zingen) en dramales. Er wordt ook veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van ritmegevoel en we werken regelmatig met een regisseur aan podiumpresentatie.
Repetities zijn op maandagen en de groepen overlappen zodat de kinderen elkaar kennen. Dat is niet alleen gezellig, maar ook prettig wanneer je doorgaat naar de volgende groep.
Kabouterklas 15.15 – 16.00
Basisklas 15.15 – 16.30
Jeugdklas 15.45 – 17.00

Meer informatie en opgave hier

 

Kinderkoor Spring in Zeist onder leiding van Matthijs Overmars heeft ieder jaar een project. Meer informatie en aanmelden  hier

 

Kinderkoor ‘The hills are alive’ in Driebergen. Elke vrijdag zingen er in het Winkeltheater (Traaij 76a, Driebergen) twee kinder/jeugdkoren:
Theaterkoor 3 is voor leerlingen uit groep 5 t/m 8. In de lessen werken ze aan techniek, liedinterpretatie, solozang en meerstemmigheid.
Theaterkoor 4/5 is voor middelbare scholieren. Zangplezier vormt de basis voor: meerstemmig samen zingen, liedinterpretatie en techniek.

Het repertoire is licht, musical en af en toe klassiek.  Voor meer informatie, kijk hier of mail naar info@threehills.nl, telefoon 06 1077 5240