Performances

(foto’s Christaan de Roo)

Performance ‘VROUW’ Dans, zang, frame drum

Al drie keer op een rij vindt het Euritmie Festival Mimages plaats in het E. Vreedehuis in Den Haag.

Nu is VROUW in de maak. Met deze groep vrouwen zijn we op onderzoek uit gegaan:

Juliette van van Lelieveld: dans en euritmie
Inge van Keulen: zang
Barbara Loen, Sahaja Pragt en Irmgard Cottaar: Framedrums
Els Sorber: regie

 

Projecties van krachtig beeldend werk van Christa van Kan kleuren de performance.
Afgestemd licht en de techniek worden verzorgd door: Marc Brussee

 

Onze intentie: De vrouw en het vrouwelijke zichtbaar en beleefbaar maken. Een lans breken voor deze kwaliteit en een aanmoediging om vanuit deze kracht te leven. Het is een onderzoek naar een kwaliteit die lang verborgen was, waarom vrouwen zelfs werden verbrand. Tijd om ruimte te maken voor haar en de deur open te doen. Niet meer terug te treden maar in het licht te gaan staan.

 

VROUW:

Vrijdag 22 oktober 20:10
Vrijdag 22 oktober 14.00 uur is er een workshop over het maakproces tijdens het festival Mimages.
Riouwstraat 1 Den Haag

 

Het festival MImages begint op woensdagavond 20 oktober en duurt tot zondag 24 oktober
Informatie en Kaartverkoop: info@vreedehuis.nl
Tel:070-3550039

 

Binnenkort volgende voorstelling

in de regio Utrecht

 

Gepland in 2022

Performance: Energie, schoonheid en de geest

De huidige wetenschap vindt geen antwoorden op energievraagstukken. Wij onderzoeken in deze performance hoe schoonheid en de wijsheid van de geest samenhangt met energie. Hoe zou een gezonde verhouding tot energie en elektriciteit er uit zien. Hoe kan daarin het opgroeiend leven gedijen.

We werken met zang in een kring en gaan waarnemen hoe de werking van een zoutaccu reageert op klank. Wat heeft elektriciteit voor verhouding met schoonheid en met geometrie?

We verdiepen ons in de inzichten van Viktor Schauberger. Hij wist zoveel over water en over het onderhouden van leven. Hoe wist te werken met de  zogeheten Vrije Energie. Daarvoor is ontwikkeling van de geestkracht nodig. Hoe brengen we moraliteit en praktische kennis terug in de wetenschap over energie?

 

Door Martin Wind, elektrotechnicus, en Inge van Keulen, zangeres en vele medeperformers die hierin mee zingen en onderzoeken. Geïnteresseerden die mee willen doen in dit onderzoek kunnen mailen naar info@zingjeleven.nl