Privacyverklaring

Privacy verklaring Zing je Leven

Sinds 25 mei 2018 is de wet Algemene Verordening Persoonsgegevens van kracht.  ‘Zing je leven’ houdt zich aan deze wet, niet alleen omdat het moet, maar ook omdat ik het belangrijk vind dat er respectvol en zo beperkt mogelijk gebruik wordt gemaakt van de gegevens. Ook vind ik het belangrijk om mensen niet met teveel informatie of ‘reclame’ lastig te vallen.

Hieronder leg ik uit hoe ik persoonsgegevens verwerk, wat ik ermee doe en wanneer ik ze weer weggooi:

 

Website

Mijn website gebruikt geen cookies en geen advertenties. De website is beveiligd met een SSL certificaat.  Foto’s op de website van deelnemers komen er alleen op als daar toestemming voor gegeven is.

 

Betalen met Ideal via de inschrijfknop op de website

Voor het verwerken van betalingen, voor de belastingdienst en voor de facturering heb ik gegevens nodig. Als je voor een activiteit betaalt via Ideal of Moneyou (via bedrijf Mollie), met de inschrijfknop op de website, gebruik ik de gegevens alleen wanneer deze nodig zijn voor de betaling, of in het geval er iets is en je niet op mail reageert of in het geval de activiteit afgezegd moet worden.  Dat is bijna nooit. Verder doe ik er niets mee.  Als de gegevens hiervoor niet meer relevant zijn, gooi ik ze weer weg. De enige derde die ook de gegevens krijgt, is het bedrijf Mollie, die ze ook weer volgens de regels verwerkt (in te zien bij Mollie).

 

Verslaglegging

Het contact met mijn cursisten, leerlingen of (meezing)concerten bezoekers is merendeel persoonlijk. Dat kan doordat we elkaar spreken, aan de telefoon of in een les of bij een (meezing) concert, of via  mail.

Ik maak van een les of cursus voor mijzelf kort verslag van de gedane oefeningen en de werking. Voor een buitenstaander is hier niets aan te lezen. Als je mijn handschrift al lezen kunt, is de omschrijving van de gedane oefeningen niet te begrijpen voor een ander, ook niet voor een collega.

Voor de ouders van jongeren die les bij me volgen, schrijf ik de betalende ouders eens per kwartaal tegelijk met de factuur een paar regels over de inhoudelijke voortgang.  De jongere kan zelf aan de ouders vragen om deze voortgang in te zien. Voor de jongere staat er geen nieuws in, want ik bespreek de voortgang regelmatig in de les en de doelen worden in overleg met de leerling gesteld zodat die zelf het proces in handen heeft.

 

Uitwisselen mailadressen

Als je meedoet aan de cursus zangtechniek, vraag ik jou of de andere deelnemers je mailadres mogen krijgen. Als je het niet wilt, dan verwacht ik dat je die mail beantwoord naar me en dat aangeeft. Soms beginnen de deelnemers zelf een app groep. Dit is om elkaar de oefeningen onderling aan elkaar door te kunnen geven als je een les gemist hebt. Je maakt daar alleen gebruik van als je dat zelf wilt, je komt niet ongemerkt in een groep terecht.

 

Mailadressen nieuwsbrief

Als je hebt aangegeven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen (via mail of bij je inschrijving of op een lijst bij een (meezing)concert), dan komt je mailadres in mijn lijst van mailadressen voor de nieuwsbrief.  Als je een activiteit bij me volgt, zet ik je mailadres in de nieuwsbrieflijst, omdat ik je dan op de hoogte kan brengen van waar je aan mee kunt doen als leerling. Voorbeelden zijn de ensemble-coachings van de muziekcirkel, leerlingpresentaties, muziekconcours, meezingconcerten of cursussen.

Vier keer per jaar stuur ik een nieuwsbrief. Voor het versturen van de nieuwsbrief verzamel ik alleen mailadressen, geen andere gegevens. Deze staan nergens in een cloud, ze zijn opgeslagen op een externe harde schijf waar niemand dan ik bij kan. Niemand anders krijgt deze adressen te zien of te gebruiken. Ik verstuur ook geen informatie voor anderen in mijn nieuwsbrief.

 

Indeling nieuwsbrief

In de nieuwsbrief staan de activiteiten van ‘Zing je leven!’ waaraan je mee kunt doen of naar toe kunt gaan. Ik houd er niet van om mensen met onnodige informatie te ‘bestoken’. Daarom is de nieuwsbrief zo ingedeeld dat je eerst kort een regel per activiteit krijgt. Als een activiteit je interesseert, kun je onderaan het bericht meer informatie lezen. Als het je niet interesseert, ben je na het lezen van vijf of zes regels op de hoogte van alles en kun je het bericht weggooien. Als één  activiteit je interesseert, hoef je de andere niet te lezen.  Zo hoef je geen onnodige informatie te lezen. Als je geen nieuwsbrief wilt krijgen, staat onderaan de mail dat je kunt antwoorden met ‘graag uitschrijven’ en dan verwijder ik je adres.

Voor vragen kun je me schrijven of bellen, 0343 785562

 

Inge van Keulen