Zangles voor kinderen en jongeren

zingen en musiceren met kinderen

 

Kinderen die meer willen zingen en goed willen leren zingen, kunnen privé-zangles nemen. Spelenderwijs oefenen we verschillende stijlen muziek, de medeklinkers, goede plaatsing van klinkers via oefeningetjes. De kinderen krijgen een lied en een oefening mee om thuis te doen. En tussendoor komt het notenschrift, de notennamen en van blad zingen aan de orde.

Kinderen kunnen ook met een vriendje of vriendinnetjes samen op les komen. Dat is gezellig en dan kun je ook twee stemmen door elkaar gaan zingen.

Voor jongeren ligt de nadruk op plezierig zingen zonder druk op de stem. Veel jongeren zingen popmuziek, en zij kunnen kiezen uit een groot repertoire uit het tijdschrift pop selections, of zelf muziek meenemen.

Verder is er ruime keuze uit musical en lichtere klassieke muziek. Voor jongeren die plannen hebben om een zangstudie te gaan volgen, maken we vooraf een plan van waaraan gewerkt gaat worden en welke soort muziek daarvoor gestudeerd zal worden. Om voor te bereiden op een conservatoriumauditie is wekelijkse les nodig en goede discipline.

Voor kinderen geldt een half uur les per week. Voor jongeren meestal ook, maar in overleg kan het drie kwartier per week zijn of drie kwartier per twee weken. 

Ik ben aangesloten bij het docentencollectief ‘Muziekcirkel Driebergen’. Naast de jaarlijkse voorzingavond die ik zelf organiseer, kunnen de kinderen ook meedoen aan de cirkelconcerten, waarbij ze ook leerlingen van hun leeftijd op instrumenten zullen horen spelen, of begeleid door andere instrumenten hun lied zingen.